بیمارستان ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد

بیمارستان: ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگرایان نهایتا به سمت رئیسی می روند ، تحلیل منتجب نیا از سبد رای قالیباف و رئیسی

رسول منتجب نیا در روزنامه اعتماد نوشت:احتمال کناره گیری آقای قالیباف به نفع رییسی اوج هست، آیا که قالیباف تجربه های شکست گذشته را دارد و در دو دوره انتخاباتی ش

اصولگرایان نهایتا به سمت رئیسی می روند ، تحلیل منتجب نیا از سبد رای قالیباف و رئیسی

تحلیل منتجب نیا از سبد رای قالیباف و رئیسی/ اصولگرایان نهایتا به سمت رئیسی می روند

عبارات مهم : اصولگرا

رسول منتجب نیا در روزنامه اعتماد نوشت:احتمال کناره گیری آقای قالیباف به نفع رییسی اوج هست، آیا که قالیباف تجربه های شکست گذشته را دارد و در دو دوره انتخاباتی شکست خورده هست. این در حالی است که بحث های اخیر مطرح نبوده است.

اصولگرایان نهایتا به سمت رئیسی می روند ، تحلیل منتجب نیا از سبد رای قالیباف و رئیسی

موضوع املاك نجومي خواه ناخواه ضربه اي بر حيثيت آقاي قاليباف وارد كرد و او در عنوان اتفاق پلاسكو نيز زير پرسش رفته هست. از اين رو به نظر مي رسد كه افكار عمومي ذهنيت چندان مثبتي نسبت به قاليباف نداشته باشد.

او در دو دوره انتخاباتي مسابقه كرده و در اين راستا هزينه هاي سنگيني را صرف كرده هست. اگر او در صحنه بماند، بعيد است كه راي اول جناح اصولگرا را به دست آورد. حتي اين احتمال نيز وجود دارد كه با وعده و توافق هايي، آقاي قاليباف به نفع رييسي كناره گيري كند.

رسول منتجب نیا در روزنامه اعتماد نوشت:احتمال کناره گیری آقای قالیباف به نفع رییسی اوج هست، آیا که قالیباف تجربه های شکست گذشته را دارد و در دو دوره انتخاباتی ش

آقاي ابراهيم رييسي ولی صورت اصلي جناح اصولگرا هست. اصولگرايان از آن جهت انتخابش كرده اند كه تصور مي كنند، مي تواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.او صورت مورد توجه و اعتماد نظام است و از قديم در سمت هاي قضايي كار كرده و هنوز نيز ارتباط دارد.

همچنين به لحاظ اينكه او توليت آستان قدس را دارد امتيازات مثبتي از نظر تحليلگران اصولگرا دارد. با اين حال آقاي رييسي اين پتانسيل و ظرفيت را ندارد كه افكار عمومي را به نفع خود تحريك و آرا را جذب كند.

رييسي نمي تواند شعارهايي اصلاح طلبانه و مردمي كه از مطالبات مردم هست، بيان كند. آقاي رييسي تنها مي تواند نسبت به دولت موضع انتقادي اتخاذ كند و نسبت به قوه قضاييه و نهادهاي ديگر حتي مجلس شوراي اسلامي چندان نمي تواند منتقد باشد. در برابر آقاي روحاني با شعارهاي به روز به عرصه انتخابات آمده است.

اصولگرایان نهایتا به سمت رئیسی می روند ، تحلیل منتجب نیا از سبد رای قالیباف و رئیسی

همچنين شرايط مسابقه ها به گونه اي است كه آراي خاموش يا خاكستري وارد صحنه مي شود. آراي خاكستري حاضر نمي شود كه آقاي رييسي، رييس جمهور كشور شود. از اين رو پاي صندوق هاي راي مي آيند و به روحاني راي مي دهند كه رايي سلبي خواهد بود. اين امر موجب مي شود كه آراي آقاي روحاني اوج برود. اميد است كه آراي آقاي روحاني در اين دوره از انتخابات از دوره قبل بيشتر باشد.

واژه های کلیدی: اصولگرا | قالیباف | انتخابات | اصولگرایان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs