بیمارستان ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد

بیمارستان: ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی افشای ایمیل سفیر امارات در واشنگتن راجع به کشور عزیزمان ایران

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، بعضی از نامه های موجود در این ایمیل، هماهنگی بین امارات و شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

افشای ایمیل سفیر امارات در واشنگتن راجع به کشور عزیزمان ایران

افشای ایمیل سفیر امارات در واشنگتن راجع به ایران

عبارات مهم : ایران

پایگاه آمریکایی اینترسپت ایمیل هک شده است سفیر امارات در واشنگتن را منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، بعضی از نامه های موجود در این ایمیل، هماهنگی بین امارات و شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

افشای ایمیل سفیر امارات در واشنگتن راجع به کشور عزیزمان ایران

این نامه همچنین از هماهنگی جهت منصرف کردن شرکت ها از سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران حکایت دارد.

هکرها با نفوذ به ایمیل یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، ضمن دزدی بعضی اطلاعات آن را در اختیار یک روزنامۀ آمریکایی قرار دادند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، بعضی از نامه های موجود در این ایمیل، هماهنگی بین امارات و شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

سخنگوی سفارت امارات در واشنگتن ضمن تأیید این خبر گفت هکرها اسناد سفیر را به دست آورده اند.

واژه های کلیدی: ایران | ایمیل | امارات | هماهنگی | واشنگتن | آمریکایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs