بیمارستان ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد

بیمارستان: ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی 300میلیاردتومان , درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از فروش طرح ترافیک در سال97

روزنامه وقایع اتفاقیه حدول زیر را که از بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال 97 استخراح کرده منتشر کرده است.(ارقام به هزارمیلیون ریال است)

300میلیاردتومان , درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از فروش طرح ترافیک در سال97

درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از فروش طرح ترافیک در سال97؛ 300میلیاردتومان

عبارات مهم : ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه حدول زیر را که از بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال 97 استخراح کرده منتشر کرده است.(ارقام به هزارمیلیون ریال است)

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs